Foodtada

Gustav-Schiefer-Str. 64,
80995 Munich
CHLB Đức

Email: info@foodtada.com
Website: www.foodtada.com
Quản lý: Thi Hong Tuyet Pham

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Trách nhiệm pháp lý đối với nội dung

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung của chính chúng tôi trên các trang này theo Phần 7 Đoạn 1 của German Telemedia Act. Theo §§ 8 đến 10 TMG, chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ không có nghĩa vụ gửi hoặc giám sát thông tin của bên thứ ba, hoặc để nghiên cứu các nhằm mục đích bất hợp pháp.

Nghĩa vụ xóa hoặc chặn việc sử dụng thông tin theo luật chung vẫn không bị ảnh hưởng bởi điều này. Tuy nhiên, bất kì trách nhiệm pháp lý về vấn đề này chỉ áp dụng vào thời điểm mà chúng tôi nhận được một hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ ngay lập tức xử lý và loại bỏ nội dung vi phạm.

Trách nhiệm pháp lý đối với các liên kết

Yêu cầu của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba bên ngoài mà chúng tôi không có ảnh hưởng đến nội dung của chúng. Do đó chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của bên thứ ba này. Đối với nội dung của các trang được liên kết luôn là nhà cung cấp hoặc nhà điều hành tương ứng của trang web chịu trách nhiệm. Các trang được liên kết đã được kiểm tra tại thời điểm liên kết đối với các vi phạm pháp luật có thể xảy ra. Không có nội dung bất hợp pháp nào tại thời điểm liên kết có thể nhận dạng được.

Tuy nhiên, quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với nội dung của các trang được liên kết mà không có bằng chứng cụ thể về vi phạm không hợp lý. Ngay sau khi chúng tôi phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ ngay lập tức loại bỏ liên kết đó.

Bản quyền

Nội dung và tác phẩm trên các trang này do nhà điều hành trang web tạo ra phải tuân theo luật bản quyền của Đức. Sao chép, xử lý, phân phối và bất kỳ hình thức khai thác nào ngoài giới hạn của luật bản quyền yêu cầu sự đồng ý bằng văn bản của tác giả hoặc người sáng tạo tương ứng. Tải xuống và bản sao của trang này có sẵn chỉ được phép sử dụng cho mục đích tư nhân, phi thương mại.

Trong phạm vi nội dung trên trang web này không được tạo ra bởi nhà điều hành, bản quyền của các bên thứ ba được tuân theo. Đặc biệt nội dung của các bên thứ ba đã được đánh dấu. Nếu bạn vẫn tìm thấy vi phạm bản quyền, hãy thông thông báo cho chúng tôi. Nếu phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó ngay lập tức.

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có thể có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi cho rằng bạn sẽ hài lòng với nó.

Xem thêm